Menu Zamknij

„VAT w gminach 2020”, autor: Elżbieta Rogala

Polecam najnowszą książkę autorstwa p. ELŻBIETY ROGALI:

„VAT w gminach 2020”

 • obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP)
 • biała lista podatników VAT
 • kasy on-line
 • matryca stawek VAT, czyli nowe klasyfikacje statystyczne
 • wiążąca informacja stawkowa
 • rozszerzony plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT-7
 • ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych
 • VAT od nowej opłaty przekształceniowej
 • czy raport o schematach podatkowych dotyczy gmin?

_______________________________________________

Liczba stron: 356

Cena: 126 zł (w tym 5% VAT)

Koszty pakowania i wysyłki książki są wliczone w jej cenę.

____________________________________________________

W opracowaniu „VAT w gminach 2020” Autorka szczególną uwagę zwraca na wszystkie zmiany i nowości dotyczące podatku VAT, które te są bardzo ważne dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT w 2020 r. przez gminy i ich jednostki organizacyjne. Uwzględnione są również te nowości, które już w 2019 roku zostały opublikowane, choć z uwagi na długi okres vacatio legis nie wszystkie zostały wprowadzone w życie.

Zagadnieniami szczegółowo omówionymi w publikacji jest m.in.:

 • wprowadzona 1 listopada 2019 r. obowiązkowa metoda podzielonej płatności (MPP) dla kontrahentów gminy, tj. metoda split payment. Płatność ta dokonywana jest na dwa konta: rachunek rozliczeniowy i powiązany z nim rachunek VAT. Funkcjonuje ona obok standardowej metody płatności, tj. bez użycia rachunku VAT.
 • „biała lista” podatników VAT służąca temu, aby gmina przed dokonaniem zapłaty należności wykazanej w fakturze w kwocie wynoszącej co najmniej 15 tys. zł za wszelkie otrzymane towary i usługi, pod rygorem sankcji, sprawdziła status dostawcy jako czynnego podatnika VAT i numer jego rachunku bankowego ujawnionego w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS. Gmina nie ma tego obowiązku sprawdzenia numeru rachunku, jeśli wszystkie płatności obejmie mechanizmem podzielonej płatności (MPP).
 • nowa matryca stawek VAT obowiązująca od 1 kwietnia 2020 r., związana z nowowprowadzonymi od tego dnia klasyfikacjami statystycznymi.
 • nowa Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).
 • konieczność zastąpienia deklaracji VAT-7 rozbudowanym plikiem JPK_VAT. Zmiana ta wejdzie w życie najpóźniej, tj. od 1 lipca 2020 r.

Poza tymi zmianami, omówione też zostały najważniejsze zagadnienia dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT przez gminy: dokumentowanie i ewidencjonowanie VAT w gminach, rozliczanie VAT należnego w gminach, odliczanie VAT naliczonego (i jego korekty) w gminach.

Życzymy Państwu udanej lektury.

Wydawca.