Menu Zamknij

SŁOWNIK VAT dla GMIN

Autor: Elżbieta Rogala
Wydawca: Platforma Edukacyjna Project System
ISBN 978-83-946634-5-2

Format B-5, Liczba stron: 296, Data wydania: lipiec 2018 r.;
Cena za 1 egzemplarz z uwzględnieniem kosztów pakowania i wysyłki 89 zł (w tym 5% VAT)

„SŁOWNIK VAT DLA GMIN” definiuje to, co jest najistotniejsze w rozliczeniu podatku VAT. Adresowany jest głównie do gmin ale też i innych jednostek samorządu terytorialnego.  Ukazał się on dokładnie w 25 rocznicę funkcjonowania w Polsce podatku VAT. Podatek ten wprowadzono w Polsce 5 lipca 1993 roku.

Hasła wybrane do Słownika bazują przede wszystkim na treści samej ustawy o podatku VAT, włączywszy w to definicje ustawowe, których jest tylko 37. Autorka często przywołuje także treść Kodeksu cywilnego (szczególnie przy definiowaniu definicji różnego rodzaju umów cywilnoprawnych), inne ustawy podatkowe i pozapodatkowe, jak chociażby PZP. Z kolei klasyfikacje statystyczne i ich grupowania (kody statystyczne) okazały się pomocne w definiowaniu różnego rodzaju towarów i usług (ze względu na opodatkowanie ich obniżoną stawką VAT 8% lub 5%). Bazą wielu definicji stanowił także Słownik Języka Polskiego.

Lektura tego „Słownika VAT dla gmin” ma ułatwić zdobycie przez Państwa słownikowej wiedzy na temat podatku VAT, w zakresie właściwego określenia kwestii opodatkowania w sytuacjach praktycznych, np. wówczas gdy zawierane są umowy cywilnoprawne (np. sprzedaży, najmu czy zamiany), prowadzona zarobkowa „działalność gospodarczą”. W pojęciu np. „sprzedaż” zawiera się każdy rodzaj przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zamiana czy wniesienie do spółki rzeczy w formie aportu. Niniejszy „Słownik” wskaże Państwu na różnice korygowania faktury i jej anulowania. Po lekturze tego „Słownika” będą Państwo wiedzieli, że nie zawsze otrzymane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, a także to, że wydatki ponoszone na działalność socjalną dla pracowników w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) nigdy nie podlegają opodatkowaniu. Ze „Słownika” dowiedzą się Państwo również tego, co to jest „teren budowlany” i jak ważny w ustaleniu przeznaczenia terenu na cele budowlane jest „miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego”.

Do niezwykle ważnych spraw wymagających zdefiniowania należy wiele kwestii, jak chociażby te najbardziej aktualne, a dotyczące: prewskaźnika i wskaźnika odliczeń podatku naliczonego VAT, jednolitego pliku kontrolnego, odwrotnego obciążenia, podzielonej płatności, nadużycia prawa, korzyści podatkowych, centralizacji. Istotne do zdefiniowania były dla Autorki także odwieczne kwestie typu: obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, opodatkowane dotacje, odliczenie VAT, zwolnienie od VAT i niepodleganie VAT, stawki VAT, faktury, ich korekty, użyczenia i darowizny, teren budowlany, budynki i obiekty różnego rodzaju, pierwsze zasiedlenie itp.

W definicji „zwolnienie od podatku VAT” zwrócono uwagę na konieczność odrębnego potraktowania podobnych czynności – tych, które nie podlegają VAT oraz tych, które opodatkowane są zerową stawką VAT. W żadnym z tych przypadków nie liczy się i nie deklaruje kwoty podatku należnego VAT, inne są jednak konsekwencje dla fakturowania, ewidencjonowania oraz deklarowania kwot podatku naliczonego związanego z tymi czynnościami. Więcej takich ważnych szczegółów znajdziecie Państwo Słowniku, a definicje zawsze będą uwzględniały opodatkowanie podatkiem VAT.

Zachęcamy zatem lektury „Słownika VAT dla Gmin”. Warto mieć go zawsze pod ręką, a najbardziej wówczas, gdy jakiś zapomniany, a aktualny na daną chwilę termin z zakresu podatku VAT trzeba szybko sobie przypomnieć ze względu na rozliczenie VAT.

 

PDFSpis treści  DOCZamów książkę