Menu Zamknij

Obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – autor Michał Szczypiór

Obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – z uwzględnieniem zmian w MPP od 1 stycznia 2020 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r.  Nowe zadania i obowiązki Jednostek Samorządu Terytorialnego. Komentarz z przykładami dla JST

 • Jak prawidłowo powinien funkcjonować mechanizm podzielonej płatności w JST?
 • Jak zminimalizować ryzyko związane z nabyciem towaru/usługi od nierzetelnego kontrahenta?
 • Jakie wymierne korzyści ochronne daje stosowani mechanizmu podzielonej płatności przez JST?
 • Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r. a solidarna odpowiedzialność

CENA 119 zł (w tym 5% VAT i koszt wysyłki)

Liczba stron: 230

Mechanizm podzielonej płatności obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018 roku, a obligatoryjnie od 1 listopada 2019 r. Celem wprowadzonego mechanizmu jest uszczelnienie obowiązującego systemu podatkowego w Polsce. Do każdego bankowego rachunku bieżącego zostały otwarte specjalne rachunki do rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług (VAT). Organy podatkowe zyskały w ten sposób narzędzie do nadzorowania przepływu środków pieniężnych na rachunkach bankowych przeznaczonych do rozliczeń VAT, uwalniania środków z rachunków VAT oraz redukowania ryzyka nieuczciwych podatników. W efekcie podjętych działań związanych z mechanizmem podzielonej płatności będzie zostanie zapewniona lepszej przejrzystość dokonywanych rozliczeń VAT.

Potrzeba ochrony rzetelności transakcji, ograniczenia wyłudzeń podatku VAT (do czego powołano nawet specjalną komisję śledczą) spowodowały, iż 1 listopada 2019 r. ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego nowe obowiązki związane z obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu MPP, także w JST i jednostkach organizacyjnych. W publikacji omówione zostały zmiany w MPP od 1 stycznia 2020 r., od 1 kwietnia 2020 r.

SPIS TREŚCI:

 1. Na czym polega mechanizm podzielonej płatności
 2. Jak zastosować w praktyce mechanizm MPP
 3. Jak technicznie zrealizować przelew MPP po zmianach od 1 listopada 2019 r.?
 4. Zwroty wadliwych wpłat na rachunek VAT
 5. Zasady uwolnienia środków z rachunku VAT
 6. Zwroty VAT w JST z rachunku VAT po 1 listopada 2019r.
 7. Zmniejszenie zobowiązania w VAT dzięki rachunkowi VAT
  • Rachunek VAT w Prawie bankowym, czyli co JST i każda jednostka organizacyjna musi o nim wiedzieć od 1 listopada 2019 r.
  • Zapłata w MPP części kwoty z faktury
  • MPP a ulga na złe długi i metoda kasowa
  • Zgoda na przekazanie (uwolnienie) środków
  • Odmowa przekazania środków
 8. Zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie
 9. Stosowanie MPP do 1 listopada 2019r oraz od 1 listopada 2019 r. Tabela zmian.
 10. Co może wpłynąć w JST na rachunek VAT?
 11. Jak bank realizuje zlecenie przelewu w sytuacji gdy JST wybrała tą formę zapłaty?
 12. Brak środków na rachunku VAT
 13. Niewystarczające środki na rachunku VAT
 14. Postępowanie przy zamknięciu rachunku bankowego
 15. Przypadki obowiązkowego MPP od 1 listopada 2019 r;
 16. Przelewy za faktury w ramach factoringu czy cesji wierzytelności, przelewów albo umów o podobnym charakterze
 17. Wykaz towarów/ usług objętych od 1 listopada 2019 r. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności w VAT
 18. Wyłączenie odpowiedzialności solidarnej w VAT od 1 stycznia 2020 r.
 19. Wyłączenia ze stosowania obowiązkowej podzielonej płatności (MPP) od 1 listopada 2019r.
 20. Jak liczyć limity z ustawy
 21. Realizacja ochrony w ramach MPP przez nabywcę
 22. Odpowiedzialność solidarna za towary wrażliwe do limitu 15 000 zł brutto
 23. Oznaczenie na fakturach. Wyraz MPP.
 24. Sankcja 30% w VAT
 25. Obowiązek zapłaty w MPP a brak konta firmowego sprzedawcy
 26. Zaliczki w MPP od 1 listopada 2019 r.
 27. MPP a partnerstwo publiczno-prywatne
 28. Zbiorcze faktury a MPP od 1 listopada 2019 r.
 29. Poszerzenie katalogu wypłat w ramach MPP z rachunku VAT
 30. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym w związku z MPP
 31. Wadliwe wpłaty na rachunki VAT a ochrona MPP w pytaniach i odpowiedziach
 32. Zmiany w VAT od 1 stycznia 2020 r. w istotnym zakresie poszerzające solidarną odpowiedzialność.

Akty prawne:

 1. Ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. poz. 1751)
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 2530)
 3. Broszura informacyjna MF z 23 grudnia 2019 r. w sprawie MPP z przykładami zastosowań w praktyce