Menu Zamknij

Jak w 2017 roku przygotować dla gmin deklaracje VAT-7. Poradnik VAT dla jednostek samorządu terytorialnego.

Jak w 2017 roku przygotować dla gmin deklaracje VAT-7Autor: Elżbieta Rogala
Wydawca: Platforma Edukacyjna Project System

ISBN 978-83-938058-9-1
Objętość – 358 str
Format B-5

PDF Spis treści


Najnowsze zmiany prane w zakresie podatku VAT w JST, jednoznacznie określają datę 1 stycznia 2017 roku, jako początek okresu rozliczeniowego, od którego każda gmina w Polsce będzie musiała sporządzać jedną, skonsolidowaną deklarację VAT-7 wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami i zakładami budżetowymi.

W praktyce oznacza to, iż za miesiąc rozliczeniowy styczeń 2017 r. każda gmina musi złożyć jedną skonsolidowaną deklarację VAT-7 w terminie do 25 lutego 2017 roku.

Dla gminnych jednostek organizacyjnych, które nigdy wcześniej same nie rozliczały się z VAT z urzędem skarbowym, ich nowy obowiązek może początkowo przysporzyć sporo problemów.

Z ogólnego grona kilkudziesięciu tysięcy wszystkich gminnych jednostek i zakładów budżetowych, zdecydowana większość w ogóle nie rozliczała podatku VAT. Zwykle nie robiła tego też za nich ich własna gmina (jednostka macierzysta), nie traktując osiąganego prze nie obrotu jako własnego dla potrzeb VAT.

Właśnie do tych jednostek jest przede wszystkim adresowana publikacja. Wszystkie informacje zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczące gminy, odnoszą się także wprost do powiatu i do województwa samorządowego, czyli do wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego.