Menu Zamknij

102 pytania o VAT w JST – IV tom

102 pytania o VAT w JST - IV tomAutor: Elżbieta Rogala
Wydawca: Platforma Edukacyjna Project System
ISBN 978-83-946634-6-9
Format B-5
Cena za 1 egzemplarz z uwzględnieniem kosztów pakowania i wysyłki 49 zł (w tym 5% VAT)

 

PDFSpis treści  DOCZamów książkę


Publikacja „102 pytania o VAT w JST” jest już czwartym tomem książki tego cyklu. Biorąc pod uwagę wagę problemów w niej poruszonych, jest to na pewno książka najważniejsza z dotychczasowych. Przede wszystkim chodzi tu o wprowadzoną od 1 lipca 2018 r. metodę podzielonej płatności (split payment). Pytania o ten temat zdominowały to wydanie, ponieważ jest ich ponad 1/5 (23 pytania).

Drugim bardzo ważnym tematem jest obowiązująca wykładnia dotycząca momentu, w którym gmina musi ustalić, że będzie wynajmowała wytworzoną nieruchomość, aby mogła odliczyć VAT od jej wytworzenia, ustalona arcyważnym wyrokiem TSUE z 25 lipca 2018 r. (C-140/17).

Pozostałe zagadnienia omówione w tej dotyczą praktycznych problemów z rozliczaniem podatku VAT, jakie pojawiły się w pierwszym półroczu 2018 roku w Państwa gminie, powiecie czy województwie oraz scentralizowanej z Wami jednostce i zakładzie budżetowym.
Za każdym ze 102 pytań zawartych w niniejszej książce kryje się konkretny problem (o różnym stopniu trudności), stąd dla lepszego wyjaśnienia sprawy odpowiedzi są poparte licznymi przykłada liczbowymi i kwotowymi.

Przykładowe pytania dotyczą np. takich spraw:

 1. W jaki sposób opłacać faktury korygujące Splitem?
 2. Czy faktury „pro forma” podlegają płatności wg zasad Split?
 3. Czy wzór ministerialny do odliczeń jest adekwatny do działalności wod-kan?
 4. W którym momencie gmina musi ustalić, że będzie wynajmowała wytworzoną nieruchomość, aby mogła odliczyć VAT od jej wytworzenia?
 5. Co przesądza o tym, iż opłaty za czesne i wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych po 1.01.2018 r. nie podlegają VAT?
 6. Co to jest i kiedy zacznie obowiązywać wiążąca informacja stawkowa (WIS)?
 7. Kiedy zamiana gruntów i budynków może być zwolniona od VAT?

W tej książce, podobnie jak w poprzednich tomach, dostarczyliśmy Państwu 102 szczegółowe informacje na temat właściwego rozliczania podatku VAT w JST. Są one podane wg aktualnego (na wrzesień 2018 r.) stanu prawnego.

Informacje, które Państwu przekazujemy, podzieliliśmy na cztery części najważniejsze dla rozliczeń podatku VAT:

 1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie VAT.
 2. Deklarowanie VAT należnego, inaczej moment powstania obowiązku podatkowego.
 3. Płacenie VAT. W tym wg nowo wprowadzonej od 1 lipca 2018 roku metody podzielonej płatności, zwanej Split payment.
 4. Odliczanie VAT naliczonego i jego wieloletnie korekty.

Życzymy Państwu udanej lektury.