Menu Zamknij

102 pytania o VAT scentralizowany w JST – III tom

102 pytania o VAT scentralizowany w JST - III tomAutor: Elżbieta Rogala
Wydawca: Platforma Edukacyjna Project System
ISBN 978-83-946634-4-5
Objętość – 133 str
Format B-5
Cena za 1 egzemplarz z uwzględnieniem kosztów pakowania i wysyłki 39 zł (w tym 5% VAT)

 

PDF Spis treści  DOC Zamów książkę


Trzeci tom książki z cyklu „102 pytania o VAT scentralizowany w JST”.

Pytania w niej zawarte – podobnie jak w tomie pierwszym i drugim – dotyczą praktycznych problemów z rozliczaniem podatku VAT, jakie pojawiły się w drugim półroczu 2017 roku, w Państwa gminie, powiecie czy województwie oraz scentralizowanej z Wami Waszej jednostce i zakładzie budżetowym.

Za każdym ze 102 pytań zawartych w niniejszej książce, kryje się konkretny problem, jaki wystąpił w ciągu ostatniego pół roku w urzędzie, w gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostce budżetowej, czy też w gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zakładzie budżetowym.

W niniejszej publikacji są przedstawione problemy o bardzo różnym stopniu trudności, jak chociażby takie:

  1. Czy możliwe jest, aby małe gminy płaciły VAT ryczałtem?
  2. Czy fiskus powołując się na klauzulę „nadużycia prawa”, może kwestionować odliczenie VAT w całości przez gminy?
  3. Czy faktury mogą być wystawiane na Radę Rodziców?
  4. Czy zwrot kosztów zużycia mediów wpływa na trwałość projektu?
  5. Kiedy zostaną wprowadzone kasy on-line oraz Centralny Rejestr Faktur?
  6. Co z tą „podzieloną płatnością”?

W książce tej, podobnie jak w poprzednich, dostarczyliśmy Państwu 102 szczegółowe informacje na temat właściwego rozliczania scentralizowanego podatku VAT w JST. Są one podane wg aktualnego – na dzień wydania książki – stanu prawnego. Informacje, które Państwu przekazujemy, podzieliliśmy na cztery najważniejsze części dla rozliczeń podatku VAT:

  1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie VAT. Chodzi głównie o to, czy z tytułu żądanej opłaty właściwym dokumentem do wystawienia jest faktura, nota czy jeszcze inny dokument księgowy.
  2. Deklarowanie i płacenie VAT należnego. Mianowicie: jaką opłatę wykazać, a jakiej nie wykazywać, w comiesięcznej deklaracji VAT-7 oraz w którym miesiącu rozliczeniowym to zrobić, a także wg jakiej stawki VAT.
  3. Odliczanie VAT naliczonego i jego korekty. W tej części, także ważnej (a nawet arcyważnej a z punktu widzenia finansów gminy) dla rozliczeń podatku VAT skupiamy się na tym, z których faktur zakupowych można dokonać odliczenia VAT, a z których nie i w jakiej wysokości? Czy z danej faktury należy to zrobić: częściowo, w całości, czy w ogóle?
  4. Opłaty, które nie podlegają opodatkowaniu, tj. ani fakturowaniu, ani ewidencjonowaniu, ani też deklarowaniu. Należą do nich odszkodowania ubezpieczeniowe, noty odsetkowe, czy zwrot kosztów za świadczenia statutowe.

Życzymy Państwu udanej lektury.