Menu Zamknij

Kategoria: Książki

VAT w budżecie 2021; autor MICHAŁ SZCZYPIÓR

Zmiany w zasadach wystawiania, rozliczania, ewidencjonowania faktur VAT zwłaszcza faktur korygujących wystawianych i otrzymywanych od 1 stycznia 2021r. w JST/JO Obowiązkowa dla JST/JO dokumentacja dotycząca ustalenia warunków korygowania faktur „in minus” Okres przejściowy dla JST/JO – albo likwidacja posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej albo nowe zasady, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody…

VAT 2021 w Spółdzielniach Mieszkaniowych; autor MICHAŁ SZCZYPIÓR

Zmiany w zasadach wystawiania, rozliczania, ewidencjonowania faktur VAT zwłaszcza faktur korygujących wystawianych i otrzymywanych od 1 stycznia 2021r. przez Spółdzielnie Mieszkaniowe Obowiązkowa dla Spółdzielni Mieszkaniowych dokumentacja dotycząca ustalenia warunków korygowania faktur „in minus” Okres przejściowy dla Spółdzielni Mieszkaniowych – albo likwidacja posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej albo nowe zasady, pod warunkiem…

Schematy podatkowe MDR w praktyce JST, czyli kiedy jednostki samorządu terytorialnego oraz na jakich zasadach muszą raportować schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Schematy podatkowe MDR w praktyce JST, czyli kiedy jednostki samorządu terytorialnego oraz na jakich zasadach muszą raportować schematy podatkowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; Procedura wewnętrzna dotycząca przeciwdziałaniu unikania raportowania wraz z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w zakresie schematów podatkowych. Wydawca: Legi_Tax Autor: Michał Szczypiór Recenzent: prof. dr hab. Marek Kopyściański, radca…

„102 pytania o nowy JPK_VAT w budżecie, czyli jak prawidłowo raportować VAT w budżecie od 1 października 2020 r.”

Książka „102 pytania o nowy JPK_VAT w budżecie, czyli jak prawidłowo raportować VAT w budżecie od 1 października 2020 r.”, to publikacja, w której znaczną część poświęcono strukturze nowego JPK VAT, obowiązkowym oznaczeniom na poziomie części ewidencyjnej, czyli nie tylko kodom GTU, ale również oznaczeniom na poziomie samej części ewidencyjnej i…

Interpretacja ogólna z 10.6.2020r. MF, czyli jak poprawnie rozliczać VAT w budżecie – usługi edukacji publicznej, pomoc społeczna, wskaźnik i prewskaźnik. Komentarz

Autor: Michał Szczypiór Recenzent: prof. dr hab. Marek Kopyściański, radca prawny Wydawca: LegiTax, Ilość stron: 190, Oprawa: miękka, format: A5, Cena: 169 zł brutto. DLACZEGO POLECAMY NAJNOWSZĄ KSIĄŻKĘ P. MICHAŁA SZCZYPIÓRA: W dniu 10 czerwca 2020 r. Minister Finansów interpretacją ogólną nr PT.8101.3.2019PT1.8101.3.2019 zmienił w radykalny sposób dotychczasowe rozliczenia podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. W…

Biała Lista Podatników VAT – autor Michał Szczypiór

Biała Lista Podatników VAT – jak ją czytać i stosować, aby uniknąć nierzetelnego kontrahenta. Komentarz z przykładami dla JST W publikacji omówione zostały m.in. następujące zagadnienia: Centralna bazy wiedzy na temat podatników VAT czynnych Mechanizm weryfikowania statusu kontrahenta Należyta staranność przy współpracy z kontrahentem Bezpieczne zawieranie umów z udziałem JST Konieczne zmiany…

Obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – autor Michał Szczypiór

Obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. – z uwzględnieniem zmian w MPP od 1 stycznia 2020 r. oraz od 1 kwietnia 2020 r.  Nowe zadania i obowiązki Jednostek Samorządu Terytorialnego. Komentarz z przykładami dla JST Jak prawidłowo powinien funkcjonować mechanizm podzielonej płatności w JST? Jak zminimalizować ryzyko związane z nabyciem towaru/usługi od nierzetelnego…

„VAT w gminach 2020”, autor: Elżbieta Rogala

Polecam najnowszą książkę autorstwa p. ELŻBIETY ROGALI: „VAT w gminach 2020” obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) biała lista podatników VAT kasy on-line matryca stawek VAT, czyli nowe klasyfikacje statystyczne wiążąca informacja stawkowa rozszerzony plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT-7 ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych VAT od nowej opłaty przekształceniowej czy raport…

SŁOWNIK VAT dla GMIN

Autor: Elżbieta Rogala Wydawca: Platforma Edukacyjna Project System ISBN 978-83-946634-5-2 Format B-5, Liczba stron: 296, Data wydania: lipiec 2018 r.; Cena za 1 egzemplarz z uwzględnieniem kosztów pakowania i wysyłki 89 zł (w tym 5% VAT) „SŁOWNIK VAT DLA GMIN” definiuje to, co jest najistotniejsze w rozliczeniu podatku VAT. Adresowany jest głównie…

Faktura ustrukturyzowana w gminach. Nowy sposób dokumentowania zamówień publicznych. Komentarz z przykładami

Dyrektywa Rady 2014/55/WE zobowiązała KAŻDY Kraj Członkowski Unii Europejskiej do przyjęcia w krajowym obrocie gospodarczym tzw. faktur ustrukturyzowanych oraz innych dokumentów ustrukturyzowanych.  Faktura ustrukturyzowana będzie domeną wyłącznie występującą na linii Zamawiający w rozumieniu ustawy PZP (Gminy, Powiaty, CUW, szkoły, przedszkola, MOPSY, GOPSY, DPSY, inne) oraz WYKONAWCA, za którego zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi uznano także podwykonawców. …