Menu Zamknij

Kategoria: Aktualności VAT

Porada doradcy wewnętrznego również rodzi obowiązek składania MDR-3 przez korzystającego z niej

Schemat podatkowy VAT, a mówiąc prościej: opinię doradczą w sprawie tego podatku (ang. MDR), mającą na celu korzyść podatkową dla korzystającego z tego schematu (np. powstanie dla niego prawa do zwrotu tego podatku), opracowuje głównie osoba trzecia, tj. zewnętrzny doradca podatkowy lub radca prawny. Przy czym opinię prawną może przedstawić…

MDR: informacja o schematach podatkowych

Od 1.01.2019 r. każdy podatnik (w tym również gmina jako podatnik VAT) korzystający z porad podatkowych i osiągający z tego tytułu korzyści podatkowe, ma nowy obowiązek. Obowiązek ten nazywany jest w skrócie: MDR (ang. Mandatory Disclosure Rules). Wprowadziły go przepisy ustawy Ordynacja podatkowa będące implementacją postanowień jednej z dyrektyw unijnych…

Posiłki w stołówce szkolnej dla uczniów nie podlegają VAT dla nauczycieli zaś podlegają VAT

Gmina nie występuje jako podatnik VAT w przypadku odpłatnych usług wyżywienia uczniów oraz odpłatnego wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych. W tym przypadku zastosowanie znajduje art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku świadczenia przez Gminę odpłatnych usług dostawy posiłków nauczycielom, Gmina występuje jako podatnik VAT. W tym…