Menu Zamknij

Kategoria: Aktualności VAT

Opłaty przekształceniowe: z VAT, czy bez VAT?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie wpływa na ekonomiczne władztwo dotychczasowego użytkownika wieczystego lecz zmienia tylko jego formę prawną. W tej sytuacji nie ma wydania towaru (ono już nastąpiło). Wówczas odpłatność w postaci opłaty przekształceniowej nie wiąże się z towarem lecz zmianą charakteru prawa do takiego towaru. Oznacza to,…

Biała lista podatników VAT od 1 września 2019 r. – konieczność sprawdzania statusu kontrahenta

„Biała lista podatników VAT” będzie wykazem wszystkich podatników VAT. Wykaz ten (zamiast obecnych trzech) będzie stworzony i prowadzony od 1 września 2019 r. przez Szefa KAS. Będzie on udostępniany (upubliczniony) dla kontrahentów tych podatników. Zawierać będzie informacje o wszystkich podatnikach VAT i posiadanych przez nich – dla celów prowadzonej działalności gospodarczej –…

Zamieszanie wokół odliczania VAT przez gminy od wydatków sprzed 2016 r.

Zasady zawarte w Konstytucji RP, tj. zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada pewności prawa oraz zasada zaufania podatnika do organów państwa, nie zezwalają organom podatkowym żądać od gmin – na podstawie orzeczenia sądu europejskiego z 8 maja 2019 r. C-566/17 – składania korekt podatku naliczonego VAT odliczonego uprzednio bez użycia prewskaźnika…

Odliczenie VAT od cyfryzacji procesów administracyjnych gminy

Realizacja projektu cyfryzacji procesów administracyjnych gminy, którego celem jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym oraz rozwój e-usług publicznych, wzrost efektywności i bezpieczeństwa e-administracji oraz informatyzacji urzędu gminy, daje jej prawo do częściowego odliczenia VAT. W przypadku zatem towarów i usług nabytych w ramach realizowanego ww. projektu, które będą wykorzystywane…

Zarządzenie nt. obsługi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

Począwszy od 18 kwietnia 2019 roku każda gmina musi posiadać obowiązkowe konto na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz znać zasady obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (także innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych). Aktualnie jednak obowiązkowa elektroniczna dokumentacja transakcji obowiązuje tylko w kwestiach związanych z realizacją zamówień publicznych. I tylko wówczas gdy…

Brak odliczenia VAT od drogi gminnej prowadzącej do działek budowlanych

Gmina budując publiczną drogę dojazdową do działek budowlanych, które chce sprzedać, nie buduje tej drogi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nadal jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Droga publiczna ze swojej istoty zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Gmina, budując drogę publiczną, nie występuje w charakterze podatnika…