Menu Zamknij

Kategoria: Aktualności VAT

Nowy druk zawiadomienia o przelewie na rachunek spoza wykazu: ZAW-NR

Dnia 3 stycznia 2020 r. Minister Finansów wydał komunikat nt. nowego druku zawiadomienia ZAW-NR. Zawiadomienie to dotyczy kwestii zapłaty należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia bankowi przelewu w Wykazie podatników VAT. Zawiadomienie ZAW-NR jest to oficjalny druk opracowany przez Ministra Finansów w formie rozporządzenia. Tylko z…

Dofinansowanie OZE podlega VAT

Uzyskane przez Gminę dofinansowanie projektu. w zakresie odnawialnych źródeł energii jest bezpośrednio związane z finansowaniem konkretnych usług montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę i ma bezpośredni wpływ na cenę tych usług świadczonych przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości. Gmina jest stroną umów z mieszkańcami i koordynuje wszystkie prace…

Podzielona płatność i wykaz podatników w nowych objaśnieniach Ministra Finansów

Minister Finansów wydał dwa nowe, bardzo ważne, objaśnienia przepisów podatkowych VAT. Są one datowane 20 i 23 grudnia 2019r. Dotyczą one dwóch różnych zagadnień, jednakże ściśle ze sobą związanych. Jedno z tych objaśnień jest 22-stronnicowe i dotyczy podzielonej płatności. Natomiast drugie jest 18-stronnicowe i dotyczy wykazu (białej listy) podatników VAT.…

Prewspółczynnik metrażowy adekwatny dla odliczeń VAT od infrastruktury wodnokanalizacyjnej gminy

W wyroku z 27.11.2019r. (I SA/Gl 863/19) WSA w Gliwicach orzekł, iż: Jest już ukształtowane stanowisko sądów administracyjnych akceptujące metodę ustalania prewspółczynnika dla działalności wodnokanalizacyjnej gminy według tzw. kryterium metrażowego. Polega on na ustaleniu proporcji odliczenia podatku naliczonego VAT w oparciu o prewspółczynnik wyliczony na podstawie m³ dostarczonej wody. Ustawa…

Dzierżawa za symboliczną odpłatnością nie daje gminie prawa do odliczeń

W wyroku w składzie 7 sędziów z 28.10.2019r. o sygn. akt I FSK 164/17), NSA postawił następującą tezę: Gmina nie działa jako podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą, mający prawo do korekty odliczeń VAT, jeśli jako organ władzy publicznej, poniosła wydatki inwestycyjne na wytworzenie boiska, które najpierw przekazała do bezpłatnego użytkowania…

Obowiązkowy MPP dotyczy także nabywców zwolnionych z VAT

W obowiązkowej podzielonej płatności chodzi o dostawcę, który jest wyłącznie czynnym podatnikiem VAT. Tylko bowiem taki dostawca wystawia faktury, wykazując w nich podatek VAT. Zaś nabywca otrzymujący taką fakturę i płacący temu dostawcy należność, powinien być podatnikiem, który może być zarówno czynnym podatnikiem VAT, jak i zwolnionym od VAT. Podzielona…

Zamówienia publiczne na laptopy a VAT – wszczęte przed 1.11.2019r., a realizowane po tej dacie

Niebawem, tj. 1 listopada  2019 r., wejdą w życie przepisy ustawy o VAT o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności (MPP). Zastąpią one – obowiązujący jeszcze dotychczas, tj. do 1 listopada 2019r. – inny mechanizm do walki z szarą strefą, jakim jest „odwrotne obciążenie”. Przepisy wprowadzające obowiązkowy MPP i jednocześnie likwidujące „odwrotne…

Pytania dotyczące „Wykazu podatników VAT” w oprac. Ministra Finansów

1. Czym jest wykaz podatników VAT? Wykaz podatników VAT to jedna, elektroniczna i bezpłatna baza podatników VAT. Zawiera dane o podatnikach, którzy: zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, nie zostali zarejestrowani lub zostali wykreśleni z rejestru, zostali przywróceni jako podatnicy VAT. Informacje czy podatnik znajduje się w wykazie…

Ważny komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie wykazu podatników VAT (tzw. białej listy)

Ważny komunikat Ministerstwa Finansów W sprawie wykazu podatników VAT  (tzw. białej listy), Ministerstwo Finansów w dniu 16 września 2019r. poinformowało, iż: „W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1…