Menu Zamknij

Kategoria: Aktualności VAT

Usuwanie azbestu jest zadaniem własnym gminy i nie podlega VAT

W wyroku z 23 stycznia 2020r. I SA/Rz 859/19, WSA w Rzeszowie stwierdził, iż: Usuwanie odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu), bez wątpienia należy traktować jako działanie na rzecz ochrony środowiska, którego finansowanie należy do zadań własnych gmin. Oferowane przez gminę usługi usuwania azbestu nie stanowią przejawu jej działalności gospodarczej i…

VAT także od całości dopłaty

WSA w Kielcach w wyroku z 31.12.2019r. (I SA/Ke 432/19) stwierdził, iż: Kryterium decydującym o uznaniu zewnętrznego dofinasowania, za element podstawy opodatkowania jest ustalenie czy pozwala ono na sfinansowanie (dofinasowanie) konkretnych czynności, tj. dostawy towarów czy świadczenia usług i to w sposób bezpośredni, wpływający na ich cenę, którą podatnik otrzymuje…

„VAT w gminach 2020”, autor: Elżbieta Rogala

Polecam najnowszą książkę autorstwa p. ELŻBIETY ROGALI: „VAT w gminach 2020” obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) biała lista podatników VAT kasy on-line matryca stawek VAT, czyli nowe klasyfikacje statystyczne wiążąca informacja stawkowa rozszerzony plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT-7 ustrukturyzowane e-faktury w zamówieniach publicznych VAT od nowej opłaty przekształceniowej czy raport…

Dobrowolna metoda podzielonej płatności na wszystkie faktury a biała lista

Praktykując dobrowolną metodę podzielonej płatności (MPP) do wszystkich faktur, gmina, co do zasady, w ogóle nie jest zobowiązana do sprawdzania czy rachunek kontrahenta wskazany na fakturze jest zgodny z rachunkiem wymienionym na białej liście podatników VAT. PYT.: W gminie od października 2019 roku zostało wprowadzone zarządzenie, które zobowiązuje samą gminę…

Przegląd informacji prasowych dotyczących VAT w JST:

Nowy JPK_VAT wymusi podawanie więcej informacji o transakcjach https://www.prawo.pl/podatki/w-nowym-jpk_vat-zamiast-deklaracji-vat-beda-nowe-kody-towarow-i,496976.html Nowe sankcje w VAT i podatkach dochodowych od 2020 roku https://mojafirma.infor.pl/mala-firma/podatki/3593075,Nowe-sankcje-w-VAT-i-podatkach-dochodowych-od-2020-roku.html Zniknie kara na przelew na konto spoza białej listy. Pod jednym warunkiem https://businessinsider.com.pl/firmy/podatki/biala-lista-podatnikow-vat-zniknie-kary-dot-przelewu/k4fqq86?fbclid=IwAR1pDp2Ip-bgc5D9ko9-u-DAxM0P9-ADakHfdKIRXh31jQmJ7kFiUfdFxko MF zapowiada „nowe otwarcie” w VAT (koncepcja SLIM VAT) https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/3584751,MF-zapowiada-nowe-otwarcie-w-VAT-koncepcja-SLIM-VAT.html Mikrorachunek podatkowy 2020. Dla kogo jest i…

Nowy druk zawiadomienia o przelewie na rachunek spoza wykazu: ZAW-NR

Dnia 3 stycznia 2020 r. Minister Finansów wydał komunikat nt. nowego druku zawiadomienia ZAW-NR. Zawiadomienie to dotyczy kwestii zapłaty należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia bankowi przelewu w Wykazie podatników VAT. Zawiadomienie ZAW-NR jest to oficjalny druk opracowany przez Ministra Finansów w formie rozporządzenia. Tylko z…

Dofinansowanie OZE podlega VAT

Uzyskane przez Gminę dofinansowanie projektu. w zakresie odnawialnych źródeł energii jest bezpośrednio związane z finansowaniem konkretnych usług montażu instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę i ma bezpośredni wpływ na cenę tych usług świadczonych przez Gminę na rzecz właścicieli nieruchomości. Gmina jest stroną umów z mieszkańcami i koordynuje wszystkie prace…