Menu Zamknij

Biała Lista Podatników VAT – autor Michał Szczypiór

Biała Lista Podatników VAT – jak ją czytać i stosować, aby uniknąć nierzetelnego kontrahenta. Komentarz z przykładami dla JST

W publikacji omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

 • Centralna bazy wiedzy na temat podatników VAT czynnych
 • Mechanizm weryfikowania statusu kontrahenta
 • Należyta staranność przy współpracy z kontrahentem
 • Bezpieczne zawieranie umów z udziałem JST
 • Konieczne zmiany w funkcjonowaniu wielu komórek organizacyjnych JST

_________________________

Format B-5, oprawa miękka

Liczba stron: 148

Cena: 89 zł (w tym 5 % VAT i koszty wysyłki)

Dlaczego ta publikacja jest ważna?

Minęło ponad pół roku od wdrożenia w przepisach prawa podatkowego tzw. Białej listy podatników VAT. Oddajemy do Państwa rąk publikację na temat BLPV, która wyjaśnia jak czytać i stosować Białą listę, aby uniknąć nierzetelnego kontrahenta. Komentarz z przykładami dla JST opracował ekspert VAT w JST – p. Michał Szczypiór.

Na podstawie rozmów z Uczestnikami szkoleń, Autor zauważył, że w Gminach wiele osób zamawia towary i usługi a to telefonicznie, a to emailem, a to na podstawie umowy, a to tylko na podstawie „jakiegoś” pisemnego zlecenia. Jeśli te wszystkie ww. osoby nie wymuszą różnych warunków dostaw, księgowość nie jest w stanie zweryfikować warunków transakcji. Księgowość tylko księguje i tylko płaci, ale NIE MA ŻADNEGO WPŁYWU NA WARUNKI TRANSAKCJI. Warto więc, aby niniejszą publikacją zainteresowali się nie tylko pracownicy ds. VAT, Księgowi itd., ale także osoby, które w Gminach dokonują zakupów towarów i usług. Od nich zależy wszystko. Jeśli te osoby źle zawrą umowę, jeśli nie wskażą warunku posiadania konta firmowego, jeśli nie wpiszą warunku zgłoszenia konta do wykazu kont bankowych, Księgowa nie będzie w stanie w bezpieczny sposób zrobić przelewu. Osoby z innych komórek organizacyjnych muszą zatem mieć świadomość, że ich wadliwe zamówienia, umowy, kontrakty, emaile itd. powodują problemy na ostatnim etapie realizacji transakcji, czyli na etapie zapłaty. Ktoś powie, można zmienić aneksem… Ale drugi odpowie – pod warunkiem, że kontrahent się zgodzi… A jeśli się nie zgodzi?

Warto zapobiegać złym umowom, umowom niedostosowanym do zmian w podatku VAT. Trzeba sprawdzić obowiązujące zapisy umów, zmienić w prawidłowy sposób umowy, wymagać oświadczeń od sprzedawców, że rozliczą VAT z faktury, że mają prawo dysponować towarem itd. Bezwzględnie trzeba dbać zatem o dołożenie należytej staranności, bo troska o finanse publiczne jest podstawowym obowiązkiem, a niedopełnienie go wiąże się solidarną odpowiedzialnością za niezapłacony VAT.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów w Broszurze Informacyjnej wskazuje Państwu, że ta solidarna odpowiedzialność za towary wrażliwe obowiązuje nawet przy fakturach do 15 000 zł brutto i obowiązuje od każdej złotówki za towary wrażliwe… Tymczasem w art. 105a ustawy VAT nie ma kwoty transakcji, a zatem za towary wrażliwe odpowiadamy od każdej złotówki. Co zrobić, jeśli sprzedawca nie zapłacił VAT, jeżeli wiedzieliśmy lub mogliśmy przypuszczać, że VAT nie zostanie zapłacony… A kto z Państwa sprawdza sprzedawców z Allegro, z innych miast? A jeśli są zadłużeni? A jeżeli mają zaległości w ZUS, podatkowe? A jeżeli są wpisani do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych i Wam wystawiają faktury? To kto za nich VAT zapłaci? Odpowiedź brzmi: Gmina.

Zapraszamy na do lektury publikacji o narzędziu – Białej liście podatników VAT, które umożliwia weryfikację kontrahenta i pozwala uniknąć odpowiedzialności solidarnej za niego.

Im więcej i bardziej się zabezpieczamy, tym później większy będzie nasz podatkowy spokój.

Spis treści:

 1. Idea i potrzeba stworzenia centralnej bazy wiedzy na temat podatników VAT czynnych
 2. Mechanizm weryfikowania statusu kontrahenta w VAT do 1 września 2019 r.
 3. Biała lista podatników VAT a konieczność weryfikowania kontrahentów
  • Co zawiera Biała Lista Podatników VAT
  • Ustawa STIR
  • Plik płaski
 4. Jak postępować z fakturami bez podatku VAT? Gdzie weryfikować konta bankowe podatników nie będących podatnikami VAT?
 5. Co sytuacji gdy sprzedawca będący podatnikiem VAT nie posiada konta firmowego?
 6. Czy można odmówić zapłaty kontrahentowi za fakturę na rachunek bankowy nie zgłoszony do wykazu kont bankowych?
 7. Czemu służy Biała lista podatników VAT? Co z podmiotami wykreślonymi z rejestru, zwolnionymi z VAT i przywróconymi?
 8. Jak postąpić w przypadku ujawnienia konta bankowego niezgłoszonego do wykazu kont bankowych, niezgodnego z danymi zgłoszonymi do wykazu kont bankowych
 9. Co z kwotami do 15 000 zł brutto ? Czy rachunek powinien czy musi być zgłoszony do wykazu?
 10. Aneksy do umów z bankiem prowadzącym obsługę bankową jako warunek konieczny poprawnego zweryfikowania przez fiskusa konta bankowego. Zalecenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów w zakresie aneksów umów z bankiem
 11. Czy kontrahenci jednostek samorządu terytorialnego mają prawo odmówić zapłaty w przypadku braku zgłoszenia kont jednostek organizacyjnych do wykazu kont bankowych?
 12. Wpłata na rachunek bankowy spoza białej listy podatników VAT – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
 13. Weryfikacja statusu kontrahenta na Białej liście podatników VAT przed zaciągnięciem zobowiązania
 14. Rachunki wirtualne dostawców energii, wody, usług telekomunikacyjnych a ich zgłoszenie do wykazu kont bankowych
 15. Rachunki podmiotów zagranicznych
 16. Rachunki prowadzone przez banki zagraniczne
 17. Rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne banków i SKOK
 18. Rachunki powiernicze i depozytowe, istotne z punktu widzenia JST
 19. Wpłata zajętej wierzytelności na rachunek bankowy komornika sądowego lub organu egzekucyjnego w ramach egzekucji z tej wierzytelności
 20. Zlecenie przelewu z odroczonym terminem płatności/zlecenie stałe i polecenie zapłaty
 21. Wyszukiwanie konta bankowego przedsiębiorcy prywatnego, obowiązek czy przywilej? Zalecenia Rady Ministrów przyjęte w ramach „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez Nabywców towarów w transakcjach krajowych”
 22. Bezpieczne zawieranie umów z udziałem JST, czyli na co trzeba zwracać przy wyborze kontrahenta
  • Kryteria formalne
  • Kryteria transakcji
 23. Ocena należytej staranności przy kontynuacji współpracy z kontrahentem
  • Kryteria formalne
  • Kryteria transakcji
 24. Ocena dochowania należytej staranności przez podatnika w razie płatności przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności
 25. Konieczne zmiany w funkcjonowaniu wielu komórek organizacyjnych urzędu

Akty prawne

 1. Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2019r. poz. 1018)
 2. Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2019 r.