Menu Zamknij

Ważny komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie wykazu podatników VAT (tzw. białej listy)

Ważny komunikat Ministerstwa Finansów

W sprawie wykazu podatników VAT  (tzw. białej listy), Ministerstwo Finansów w dniu 16 września 2019r. poinformowało, iż:

 1. „W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT wejdzie w życie od 1 stycznia 2020r.
 2. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialnością solidarną w VAT.
 3. Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji podatkowych.

UWAGA!

Oznacza to, iż obecnie podatnicy mają czas do końca roku, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie.

Warto pamiętać, że w wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie.

 1. Co zrobić, jeśli w wykazie brakuje rachunku

Jeżeli podatnik stwierdzi, że na wykazie nie znajduje się informacja o jego rachunku, wówczas powinien sprawdzić, czy:

 1. zgłosił do urzędu skarbowego swój rachunek oraz
 2. czy zgłoszony rachunek jest rachunkiem rozliczeniowym lub rachunkiem w SKOK otwartym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeżeli okaże się, że warunki te nie są spełnione, podatnik powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, na podstawie którego urząd skarbowy zmieni dane zamieszczane w wykazie.

 1. Jak zaktualizować dane
 • spółki zarejestrowane w KRS składają aktualizację na druku NIP-8, natomiast spółki cywilne na druku NIP-2 – bezpośrednio do urzędu skarbowego,
 • przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, aktualizują dane przez wysłanie wniosku za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, która nie podlega rejestracji w CEIDG, aktualizują dane na druku NIP-7.
 1. Gdzie zgłaszać błędy
 • do właściwych dla siebie urzędów skarbowych lub na adres skrzynki e-mailowej WykazPodatnikow@mf.gov.pl,
 • do CEIDG – w zakresie aktualizacji danych zgłaszanych za pośrednictwem CEIDG,
 • do odpowiednich banków – w zakresie wyjaśnień co do charakteru danego rachunku.
 1. Rachunki wirtualne

Przypominamy, że tzw. rachunki wirtualne nie są zamieszczane w wykazie, ponieważ nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG. Wykaz, po wpisaniu numeru rachunku wirtualnego, wyświetla jednak informację, że jest to rachunek powiązany z rachunkiem rozliczeniowym konkretnego podmiotu i podaje dane tego podmiotu. Dodatkowo w listopadzie planujemy udostępnienie narzędzia, dzięki któremu za pomocą systemów informatycznych (w tym systemów finansowo-księgowych) będzie można usprawnić weryfikację, czy dany rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w wykazie. Jeżeli tak, to zapłata na taki rachunek wirtualny nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

 1. Rachunki banków, SKOK-ów, ministerstw czy izb administracji skarbowej

Istotną kwestią jest brak w wykazie rachunków własnych banków i SKOK-ów, jak też ministerstw czy izb administracji skarbowej, które są prowadzone przez te instytucje dla celów ich gospodarki własnej. Chodzi m.in. o przyjęcie zapłaty wynagrodzenia za usługę wynajmu powierzchni biurowej, przyjęcia zapłaty z tytułu nabywanych przez bank/SKOK wierzytelności pieniężnych (cesje wierzytelności) czy też przyjęcia zapłaty w zakresie prowadzonej przez te podmioty działalności faktoringowej.

Obecnie trwają intensywne prace legislacyjne, które mają na celu jednoznaczne uregulowanie tej kwestii przed 1 stycznia 2020 r. w taki sposób, żeby tego typu rachunki nie musiały podlegać sprawdzaniu przez płatników z wykazem”.

Ponadto:

W opublikowanym 10 września 2019r. artykule „Rzeczpospolitej” pt.: „Wykaz podatników VAT jest niekompletny”, rzecznik prasowy ministra finansów stwierdził, iż: „Uzupełniamy na bieżąco listę, tak aby do końca roku znalazły się na niej wszystkie dane, które są obecnie aktualizowane przez podatników”. Podkreślił, że sankcje za wpłatę na rachunek spoza wykazu będą dopiero od 1 stycznia 2020 r. Dodał, iż: „Na razie przelew na inne konto niż figurujące na białej liście nie powoduje konsekwencji. A podatnicy VAT mają do końca roku czas na aktualizację numerów rachunków w urzędach poprzez złożenie odpowiedniego formularza NIP albo wniosek do CEIDG”.

Gminom nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie czekać na uzupełnienie wykazu. Brak konta kontrahenta na liście nie oznacza bowiem, że nie zgłosił go do urzędu. Co jednak zrobić, jeśli konta kontrahenta nie będzie w wykazie także po 1 stycznia 2020 r.? Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na tak zadane pytanie przez redakcję „Rzeczpospolita” napisało, że podatnik VAT uniknie negatywnych konsekwencji, jeśli o przelewie na rachunek spoza wykazu zawiadomi urząd skarbowy.