Menu Zamknij

Nowelizacja ustawy VAT podpisana przez Prezydenta. Zmiany od 1 lipca 2020 r.

Prezydent podpisał w dniu 16.6 2020 kolejną nowelizację ustawy VAT. Nowela wprowadza liczne zmiany w funkcjonowaniu Białej listy podatników VAT.

  • Zmieniono zasady przelewów na konta bankowe w bankach spółdzielczych oraz na rachunki w skok.
  • Zmodyfikowano zasady przelewów na konta cesyjne oraz w ramach tzw. factoringu..
  • Zmieniono zasady zawiadomień do Naczelnika US oraz już po raz trzeci terminy zawiadomień – tym razem na stałe.
  • Korzystną zmianą,  ułatwiającą podatnikom proces składania ww. zawiadomień jest fakt, iż nie będzie trzeba już ich składać do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta, ale we własnym urzędzie skarbowym (tj. urząd skarbowy właściwy dla nabywcy).
  • Jeżeli nabywca ureguluje swoje zobowiązanie wpłacając kwotę na rachunek, który nie jest umieszczony na Białej liście, zawiadomienia będzie musiał dokonać tylko przy pierwszym przelewie, a raz złożone zawiadomienie będzie zwalniało go od negatywnych konsekwencji w zakresie kosztów uzyskania przychodów (w PIT i CIT) oraz solidarnej odpowiedzialności w VAT.

W przypadku dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie wystąpią ww. negatywne konsekwencje w zakresie CIT i PIT / w zakresie solidarnej odpowiedzialności w VAT nawet gdyby się okazało, że taka płatność została dokonana na rachunek spoza wykazu podatników VAT. W praktyce dokonanie płatności z zastosowaniem MPP będzie równoznaczne z brakiem obowiązku weryfikacji, czy rachunek sprzedawcy figuruje w wykazie podatników VAT.

Te liczne zmiany ułatwią proces przelewów za faktury i wspomogą pracę wydziałów finansowo-księgowych, ale wymagają zaktualizowania i dostosowanie obowiązujących w JST procedur związanych z Białą listą do nowych wymogów.

Nowelizacja ta wchodzi w życie 1. lipca 2020 r.