Menu Zamknij

Interpretacja ogólna z 10.6.2020 r. MF czyli jak poprawnie rozliczać VAT w budżecie – usługi edukacji publicznej, pomoc społeczna, wskaźnik i prewskaźnik

W dniu 10 czerwca 2020 r. Minister Finansów interpretacją ogólną nr PT.8101.3.2019PT1.8101.3.2019 zmienił w radykalny sposób dotychczasowe rozliczenia podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. W przedmiotowej interpretacji ogólnej MF wskazał, że działalność edukacyjna oraz świadczenie usług z zakresu pomocy społecznej nie podlega podatkowi VAT.

POLECAMY KOMENTARZ autorstwa p. Michała Szczypióra: „Interpretacja ogólna z 10.6.2020 r. MF czyli jak poprawnie rozliczać VAT w budżecie – usługi edukacji publicznej, pomoc społeczna, wskaźnik i prewskaźnik”. 

Wybrane zagadnienia z książki:

  1. Pomoc społeczna w VAT
  2. VAT w jednostkach systemu oświaty
  3. Wyliczanie wskaźnika i prewskaźnika przez JST i jednostki budżetowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2015r. z uwzględnieniem interpretacji ogólnej MF z 10.6.2020r.
  4. Co to jest wskaźnik a co to jest prewskaźnik
  5. Warunki formalne do stosowania prewskaźnika. Rewolucja po 10.6.2020r. Co ze wstecznymi wadliwymi rozliczeniami VAT?
  6. Wzór matematyczny służący wyliczeniu kwoty do odliczania VAT
  7. Roczny obrót z działalności gospodarczej, dochody wykonane jednostek budżetowych –definicje i zakres pojęcia dla celów wyliczania VAT, przypadki błędnych wyliczeń po interpretacji ogólnej z 10.6.2020r.
  8. Odliczanie bezpośrednie i wskaźnikowe, ograniczenia w stosowaniu wskaźnika odliczania VAT

Informacji o książce udzielimy telefonicznie: 46 834 8340