Menu Zamknij

ZMIANY w VAT od 1.7.2020 i od 1.10.2020 + co trzeba wiedzieć o wnioskach z kontroli NIK centralizacji w JST

NOWY TERMIN – 23 CZERWCA szkolenie 3-godz. on-line w godzinach: 10.00-13.00. Szczegóły telefonicznie 46 834 8340.

Na termin 10 czerwca – ostatnie 3 miejsca, a na 16 czerwca – 10 wolnych miejsc, ponieważ staramy się, aby dla Państwa komfortu kontaktu z Wykładowcą, grupy nie przekraczały 40 osób.

TEMAT SZKOLENIA: Zmiany w VAT od 1.7. 2020 r. i od 1.10.2020w tym:

  1. NIK po kontroli centralizacji w JST zarzuca niegospodarność w kontekście braku odliczeń małych kwot. Omówienie sytuacji.
  2. Nowe rozporządzenia MF dot. VAT z 25.3.2020, 20.4.2020 i 24.4.2020, obowiązujące z datą wsteczną – Zmiany w stawkach VAT na produkty do waliki z pandemią (towary krajowe, towary zagraniczne, projekt „zdalna szkoła” i problematyka laptopów nabywanych odpłatnie/ nieodpłatnie.)
  3. Pozostałe nabycia towarów i usług (maseczki, przyłbice, kombinezony i pozostałe dla potrzeb własnych jak i szpitali w tym tzw. jednoimiennych) w okresie pandemii COVID-19 a problematyka VAT w JST.
  4. Projekt „zdalna szkoła” – omówienie zasad rozliczeń VAT, problematyki VAT jako kosztu kwalifikowanego (poz. 3 budżetu wniosku), omówienie okresu trwałości projektu i zasad zwrotu VAT wraz z odsetkami, omówienie rozporządzenia w zakresie darowizn sprzętu komputerowego w tym przenośnego (laptopów i tabletów), omówienie ustawy i art. 83 ust.1 pkt. 26 istotnego dla w/w projektu oraz rozporządzenia z 20.4.2020r
  5. NOWY JPK_VAT oraz grupowania towarowo-usługowe (GTU) – nowe obowiązki JST i JO. Likwidacja deklaracji VAT-7, nowe obowiązki sprawozdawcze, nowe zasady prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży. (z uwzględnieniem informacji MF z 28.5.2020)