Menu Zamknij

ZMIANY W VAT od 1.7.2020, 1.10.2020; Co wynika z kontroli NIK; Zapowiedź likwidacji zwolnień z VAT

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE w dniu 24 i 30 czerwca! Na termin 16. czerwca już nie ma wolnych miejsc. Prosimy o tel. 46 834 8340

Dla Państwa komfortu kontaktu z Wykładowcą, grupy są ok. 40-osobowe.

Zmiany w VAT w JST

  1. NIK po kontroli centralizacji w JST zarzuca niegospodarność w kontekście braku odliczeń małych kwot. Omówienie sytuacji.
  2. Zmiany w VAT w JST od 1.4.2020 r. i od 1.7.2020 r. z uwzględnieniem nowych obowiązków sprawozdawczych po likwidacji deklaracji VAT-7, nowe zasady prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży; NOWY JPK_VAT oraz grupowania towarowo-usługowe (GTU) – nowe obowiązki JST i JO od 1.10.2020
  3. Zmiany w Białej liście i mechanizmie podzielonej płatności od 1.4.2020 i od 1.7.2020, przyjęte przez Sejm w dniu 6 maja 2020r.
  4. Nowe rozporządzenia MF dot. VAT – Zmiany w stawkach VAT na produkty do waliki z pandemią, z datami wstecznymi. Poznaj przypadki wadliwych faktur (zawyżone stawki VAT), poznaj zasady dostaw i darowizn sprzętu do walki z Covid-19, przekazane do szpitali, przychodni, szkół oraz do domu opieki, domów samotnej matki, schronisk dla bezdomnych – nowe ważne zmiany, nowelizacja rozporządzenia MF z 25 marca 2020r. (dwa rozporządzenia nowelizujące, z datami wstecznymi!!!).
  5. Pozostałe nabycia towarów i usług (maseczki, przyłbice, kombinezony i pozostałe dla potrzeb własnych jak i szpitali w tym tzw. jednoimiennych) w okresie pandemii COVID-19 a problematyka VAT w JST.
  6. Projekt „zdalna szkoła” – omówienie zasad rozliczeń VAT, problematyki VAT jako kosztu kwalifikowanego (poz. 3 budżetu wniosku), omówienie okresu trwałości projektu i zasad zwrotu VAT wraz z odsetkami, omówienie rozporządzenia w zakresie darowizn sprzętu komputerowego w tym przenośnego (laptopów i tabletów), omówienie ustawy i art. 83 ust.1 pkt. 26 istotnego dla w/w projektu oraz rozporządzenia z 20.4.2020r. zmieniającego rozporządzenie z 25.3.2020r.
  7. Zapowiedź likwidacji zwolnień z VAT (posiłki i opieka w przedszkołach). Zatem prewskażnik a nie wskaźnik.