Menu Zamknij

VAT w budżecie – szkolenia on-line na żywo o nowym JPK_VAT, likwidacji zwolnień VAT, umorzeniach, rozliczaniu dotacji, subwencji; Schematy podatkowe, a alternatywny prewskaźnik

W 2020r. oprócz pandemii Covid na samorząd terytorialny spadła lawina zmian prawnych. W listopadzie 2019 r. samorząd zaczął borykać się z problemem obowiązkowej podzielonej płatności (MPP), doszła biała lista podatników VAT, doszło rozporządzenie w sprawie zakupów towarów i usług nabywanych w celach COVID, w tym środków biobójczych przez JST.

Z dniem 1 października 2020 r. zaczął obowiązywać nowy JPK VAT i nowe zasady raportowania VAT w tym GTU 1-13, oznaczenia RO, WEW, FP, MK, EE, VAT RR, czy chociażby TP – faktury wystawiane na podmioty powiązane. W przypadku akurat oznaczeń TP dochodzi dodatkowa trudność, gdyż wykładnia literalna przepisów nakazuje poszukiwać powiązań rodzinnych Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast czy Zarządu Powiatu w Powiatach. Ponadto w połowie roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną z 10.6.2020r. która rozpoczyna proces likwidacji zwolnień z VAT w JST w usługach edukacji publicznej oraz w pomocy społecznej. Mało tego, również w połowie roku bo 24.06.2020r. NSA orzekł prawomocnie, że dotacje otrzymywane przez JST do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie mogą być opodatkowane podatkiem VAT, bo taka dotacja nie jest dotacją cenotwórczą lecz zakupową. Z kolei, miesiąc wcześniej bo w maju (15 i 25 maja 2020r.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał 2 interpretacje indywidualne wskazujące, że dotacja do usuwania i utylizacji azbestu również nie podlega podatkowi VAT. Wszystkie te nowe okoliczności znalazły także swój epilog w raporcie końcowym Najwyższej Izby Kontroli z centralizacji VAT, która to Izba stwierdziła rażącą liczbę uchybień w rozliczaniu podatku VAT w budżecie, nie pozostawiając suchej nitki na wybranych Miastach, gdzie jedno z Miast Prezydenckich co ustalił NIK nie stosowało prewskaźnika do czasu kontroli NIK. Zapomniano bowiem, że istnieje coś takiego jak prewskaźnik. Oliwy dolano w protokole NIK stwierdzając, że każda JST i każda jednostka organizacyjna musi odliczać VAT nawet przy prewskaźniku do 2%. Trudno liczyć teraz na pobłażliwość Regionalnych Izb Obrachunkowych, skoro NIK jest naczelnym organem kontrolnym Państwa Polskiego, z mocnym umiejscowieniem konstytucyjnym. Ponadto w 2019 r., a w zasadzie z datą od 1 listopada 2018 r. samorząd zaczął także borykać się z problematyką schematów podatkowych MDR i tworzeniem lepszych lub gorszych procedur wewnętrznych, powoływaniem Zespołów Ds. Ryzyka MDR, powołaniem Archiwistów, wyznaczaniem Korzystającego. Tematem tym też zajęła się Najwyższa Izba Kontroli wskazując, że samorząd nie ma procedur, nie raportuje schematów MDR a kary bagatela minimum wynoszą od 2 do 10 mln zł za brak procedury a za brak raportowania do ponad 21mln zł… To wszystko spowodowało, że bardzo potrzebnym zdaje się dostarczenie Państwu innego rodzaju i innej formy edukacji.

POLECAMY SZKOLENIA z p. Michałem Szczypiórem; Informacji udzielamy telefonicznie: 46 834 8340