a
Uwaga!
Dla członków SAZ rabaty na szkolenie "Prawo pracy przy pracy tymczasowej"
Sprawdź

Misja

Szanowni Państwo,

Platforma Edukacyjna Project System od 2006 roku specjalizuje się w projektach szkoleniowych, których podstawowym zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i kadry finansowo–księgowej oraz wyznaczanie wysokich standardów sprawozdawczości finansowej.

Korzystając z autorskich programów ekspertów, organizujemy szkolenia specjalistyczne dotyczące nie tylko rachunkowości budżetowej i finansów, ale również zagadnień prawa pracy i płac kierowanych do poszczególnych sektorów „budżetówki”: urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, pomocy społecznej, urzędów pracy, jednostek oświaty, inspekcji weterynaryjnej, sanepidów, urzędów i izb skarbowych, urzędów marszałkowskich, ministerstw i urzędów centralnych, sądów i prokuratur oraz innych jednostek sektora finansów publicznych.

Głównym celem Platformy Edukacyjnej Project System jest:

  •    działanie na rzecz dostosowania sytemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do wymogów gospodarki rynkowej i przepisów prawa,
  •    działanie na rzecz wzrostu wiarygodności i przejrzystości informacji finansowych oraz propagowanie wysokich standardów sprawozdawczości przez instytucje sfery budżetowej,
  •    podnoszenia poziomu merytorycznego kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla oraz służb finansowo-księgowych.
Platforma Edukacyjna Project System przeprowadziła około 500 projektów szkoleń otwartych i zamkniętych kierowanych do sfery budżetowej w całej Polsce.